top of page

Privacyverklaring

Diëtistenpraktijk Jacolien gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als je gebruik maakt van mijn diensten dan heb ik gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam

  • Geboortedatum

  • Adresgegevens

  • BSN

  • Telefoonnummer / mobiel nummer

  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

  • E-mailadres

  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken, heb ik jouw persoonsgegevens nodig.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat komt alleen voor als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens worden 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling bewaard (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Indien noodzakelijk, en met jouw toestemming, zal ik jouw gegevens verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan een rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). De praktijk heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Jouw gegevens zullen uitsluitend worden verstrekt aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft de praktijk een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. De praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietistjacolien.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat (hierbij is legitmatie altijd noodzakelijk.

Beveiliging

De bescherming van jouw gegevens neem ik serieus en neem hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via 06-17507564 of via info@dietistjacolien.nl.

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen via het algemene telefoonnummer of via info@dietistjacolien.nl

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

bottom of page